Revízie
< Späť

Zdvíhacie zariadenia

V rozsahu:

technické zariadenia zdvíhacie skupina A:


a – žeriavy a zdvíhadlá
b – pohyblivé pracovné plošiny
c – výťahy
e – regálové zakladače
h – výsuvné rebríky
i – zariadenia technickej zábavnej činnosti

 

technické zariadenia zdvíhacie skupina B:


a – žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s
      nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom
b – zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov
c – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena
c1 – zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi ISO
c2 – zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové
       zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine c písm. a)
d – zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel
d1 – zdvíhacia rampa
d2 – zdvíhacia plošina
d3 – stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zariadenia, ktoré je určené na zdvíhanie vozidla
d4 – zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie
        alebo vykladanie tovaru
e- nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb
f – zvisle posuvné brány
g – regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy
i – schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov

Partneri:

SAD-Sered Logologo netky9logo acxsnmka obrazovky 2019-01-22 o 15.25.14