Revízie
< Späť

Elektroinštalácia budov

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie sa vykonáva na základe noriem:

  1. STN 33 1500:1990~2008 - „Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení„
  2. STN 33 2000-6 - „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia

Partneri:

SAD-Sered Logologo netky9logo acxsnmka obrazovky 2019-01-22 o 15.25.14