Revízie
< Späť

Elektrické ručné náradie a spotrebiče

Taktiež zabezpečujeme revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov. 

Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

Revízia elektrického ručného náradia sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 § 13b Z.z. a na základe normy STN 33 1600:1996 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania

Revízia elektrického ručného náradia/spotrebiča je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického ručného náradia/spotrebiča z hľadiska bezpečnosti.

Revízie na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí sa vykonávajú v stanovených časových lehotách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneri:

SAD-Sered Logologo netky9logo acxsnmka obrazovky 2019-01-22 o 15.25.14