Revízie

Revízie

Zabezpečujeme revízie podľa platných EN a STN:

  • zdvihákov v autoservisoch, zvisle posuvných brán, pohyblivých pracovných plošín, zdvíhacích čiel, atď.

Náš tím je profesionálne zaškolený a odborne spôsobilý. Nevykonávame revízie „od stola“, ale prakticky „namieste“, kde zariadenie dôkladne prehliadneme, vyskúšame, prípadne vykonáme okamžitý servis, resp. opravu. Zákazník dostane kompletný servis, nie len „papier“ o spôsobilosti alebo nespôsobilosti zariadenia. Zabudnite na amaterizmus revíznych technikov, ktorí hovoria, že Vám stačí doklad a zariadenie dôkladne neskontrolujú, ide predovšetkým o bezpečnosť, zdravie a v horšom prípade o život Vás a Vašich pracovníkov a v konečnom dôsledku predchádzate nákladom na opravy.

Partneri:

SAD-Sered Logologo netky9logo acxsnmka obrazovky 2019-01-22 o 15.25.14